17 θέσεις εργασίας στο ΤΥΠΕΤ Αθήνα -Θεσσαλονίκη

A' Δημοσίευση : Alfavita

Πρόσκληση για την κάλυψη 17 θέσεων εργασίας με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το Ταμείο Υγείας.Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας. Το ΤΥΠΕΤ ενδιαφέρεται να καλύψει  16 θέσεις στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, με καταληκτική ημερομηνία την 7η Φεβρουαρίου του 2014.

Πιο συγκεκριμένα το ΤΥΠΕΤ ενδιαφέρεται να καλύψει  στην Αθήνα 16 θέσεις με τις εξής ειδικότητες: 3 θέσεις Φυσικοθεραπευτών, 1 θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου , 1 θέση Τεχνολόγου Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, 1 θέση Αποθηκάριου, 1 θέση Βοηθού Οδοντιάτρου, 4 θέσεις Νοσηλευτών/τριών, 4 θέσεις Νοσηλευτών/τριών Ορισμένου Χρόνου και 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού. Παράλληλα, έχει προκηρύξει δήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης Νοσηλευτή ή Νοσηλεύτριας.

Προκήρυξη θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων
Αθήνα
  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
  5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Θεσσαλονίκη
  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Σχόλια