43 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης

Α' Δημοσίευση: proson.gr Την πρόσληψη 43 υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2014, ανά Δημοτική Ενότητα, ανακοίνωσε ο Δήμος Κατερίνης. Η σύμβαση εργασίας των υποψηφίων θα είναι ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου, ενώ η αρδευτική περίοδος έχει οριστεί από τη 15η Απριλίου του 2014 έως και την 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Οι υποψήφιοι υδρονομείς για να μπορούν να εκλεγούν οφείλουν να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει  το 18ο έτος της ηλικίας τους, να µη υπερβαίνουν το 60ο και να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος),  φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, αίτηση ενδιαφέροντος (χορηγείται από την υπηρεσία), υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία) και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία ).

Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 17 Μαρτίου.
Δείτε εδώ αναλυτικότερα την προκήρυξη http://www.katerini.gr/down/2014/proslipseis/15113.pdf

 


Σχόλια