Ο χρόνος (ΙΙ)

Ο χρόνος τελειώνει.
Δε γυρίζει πίσω
Οι μέρες μετρούν αντίστροφα.
Το τέλος πλησιάζει
Οι φωνές χάνονται μέσα στο πλήθος
Δεν ακούω
Δεν αισθάνομαι
Μόνο παρατηρώΟ χρόνος τελειώνει
Το λέει και η άμμος στην κλεψύδρα
Δεν ξέρω αν χάθηκε η ελπίδα.
Μόνο παρατηρώ
Το εγώ να γίνεται εσύ
Τις αναμνήσεις να φεύγουν αστραπή
σαν τη θύμισή σου
Δεν ξεχνώ
Απλά παρατηρώ το χρόνο που τρέχει
στη δύση της ζωής μας.

Σχόλια