... (2)

Η ζωή φεύγει
Χάνεται με το χρόνο
Τη βλέπω
Παλεύει
Απομακρύνεται
Η ζωή φεύγει
Ο χτύπος της καρδιάς
διακόπτεται
Απότομα
Έντονα
Αγόγγυστα
Η ζωή φεύγει
Η ψυχή ταξιδεύει
Ποιο το φως;
Ποιο το σκοτάδι;
Και μετά σιωπή

Σχόλια