Ζωή

Όλο τον καιρό κάνω κύκλους
ακολουθώντας τα σημάδια
που φέρνεις εμπρός μου
σ' ένα ταξίδι
με πολλαπλό προορισμό.
Από το παρελθόν
στο παρόν και στο μέλλον
συλλέγω τα κομμάτια
που προστάζει η ιστορία μου.
Κάποιοι θα το πουν μοίρα,
κάποιοι σύμπτωση ή τύχη,
εγώ το λέω ζωή.
Μια επιλογή είναι όλα
και σταθμοί
απ'όπου πέρασες κι έμεινες
σαν τους αστερισμούς
που κοσμούν τις νυχτερινές προσευχές μας.


Σχόλια